2019

 • Podiumkerkje Grevenbicht heeft een gevarieerd programma voor het aanstaande seizoen samengesteld.

  Podiumkerkje Grevenbicht heeft een gevarieerd programma voor het aanstaande seizoen
  samengesteld. Begonnen wordt met een (verkoop)expositie met werk van Alexander Vogels, die
  i.s.m. galerie Post & Garcia duurt van 17 t/m 24 augustus. Zie ook de bijgaande foto. De toegang is
  gratis.
  Op 1 september start de jubileumtournee ‘Kristal 2.0’ van Jack Vinders in het Podiumkerkje.
  Reserveer tijdig kaarten, een jaar geleden was het concert van de populaire zanger al in een vroeg
  stadium uitverkocht! (entree 13,50, Vrienden Kerkje 12,00).
  Van 21 t/m 29 september exposeert de ooit in Grevenbicht en omstreken vermaarde schildersgroep
  ‘Palet en Tekenstift’. De toegang is gratis. Kunst van o.a. Willy de Bruijn, Jan Stauder, Ad Stauder,
  Harie Brouns, Frans Ruber, Patrick Creyghton en Sjang de Bruijn.
  Zaterdagavond 5 oktober zingt het geliefde Maasland Kozakkenkoor (entree 10,00, Vrienden Kerkje
  8,00), op 26 oktober is de bekende zanger/entertainer Ivo van der Bijl aan de beurt (entree 13,00,
  Vrienden Kerkje 11,50). Zondagavond 17 november presenteren sopraan Fenna Ograjensek en
  pianist Robert Weirauch geïnspireerd door het Rembrandt-jaar een “klassiek-concert-plus” (entree
  12,00, Vrienden Kerkje 10,50).
  Op zaterdagavond 30 november brengt Math Muijres uit Grevenbicht samen met Irene Vervuurt een
  ode aan “The Great American Songbook” (entree 12,00, Vrienden Kerkje 10,00). Het zingend vijftal
  Something Blue met liefst drie zangeressen uit Grevenbicht verzorgt een apart kerstconcert op
  zaterdagavond 14 december (entree 12,50, Vrienden Kerkje 11,00).
  Reserveren voor een of meerdere activiteiten is al mogelijk. Stuur een e-mail naar
  info@podiumkerkje.nl. Geef s.v.p duidelijk aan met hoeveel personen u naar die-en-die activiteit
  komt.

  Lees meer...

Agenda

Er zijn geen geplande evenementen.

Onze doelstelling

De doelstelling van de stichting staat duidelijk omschreven in artikel 2 van de statuten.

Volgens dit artikel heeft de Stichting tot doel het kerkgebouw aan de Heilig Kruisstraat 30 te Grevenbicht te behouden als historisch monument voor de protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht en voor de Grevenbichtse gemeenschap in bredere zin.

Op 1 juli 2011 zijn de Protestantse Gemeente Sittard en de Protestantse Gemeente Grevenbicht gefuseerd. Omdat de Protestantse Gemeente Sittard beschikt over een ruim kerkgebouw in Sittard, is besloten dat de Grevenbichtse protestanten voor de reguliere diensten in Sittard naar de kerk gaan. In het Grevenbichtse kerkje worden ook nog kerkdiensten gehouden. Zo worden de kerkelijke feestdagen hier gevierd, er zijn regiodiensten, begrafenissen, vieringen met de ds. Deelemanschool enz. 

De Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht is op 1 juli 2011 opgericht. Het is een protestantse Stichting, wat onder meer inhoudt dat de bestuursleden moeten worden benoemd door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht, en dat de begroting en jaarrekening ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan die kerkenraad. Ook moeten de begroting en jaarrekening ter controle worden voorgelegd aan het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken van de protestantse kerk in Nederland. Dit is in de Statuten vastgelegd.

De Stichting ontvangt geen financiële ondersteuning van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht, noch van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent dat de Stichting zelf moet zorg dragen voor inkomsten om het onderhoud van het kerkgebouw te financieren. De Stichting doet dit onder meer door middel van het organiseren van activiteiten die geld in het laatje brengen. Deze activiteiten zijn dus geen doel van de Stichting, maar slechts een middel om het werkelijke doel te bereiken: instandhouding van het kerkgebouw.

De instandhouding van een monumentaal kerkgebouw is een kostbare zaak. De Stichting stelt zich ten doel om via onder meer de volgende activiteiten gelden te genereren voor de instandhouding van het kerkje:

 • Het tegen betaling beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor bijeenkomsten van nationaal, provinciaal of plaatselijk belang, voor tentoonstellingen op cultureel gebied, voor uitvoeringen op het gebied van podiumkunsten, voor lezingen, seminars en andere bijeenkomsten, voor erediensten en bijeenkomsten van kerkgemeenschappen, en ten slotte voor begrafenissen en huwelijken.
 • Het verwerven van donateurs, die als ‘vrienden van het kerkje’ een jaarlijkse bijdrage betalen aan de Stichting.
 • Het aanvragen van subsidies en bijdragen van overheidswege, van stichtingen, verenigingen, kerkelijke instellingen en van sponsors uit het bedrijfsleven.

De Stichting beoogt niet het behalen van winst (geen winstoogmerk). Dit is statutair vastgelegd. De inkomsten die worden behaald met de activiteiten, komen geheel ten goede aan het onderhoud van het kerkgebouw, het orgelfonds en aan het organiseren van nieuwe activiteiten.