2020

Momenteel zijn er geen nieuwsitems.

Agenda

Er zijn geen geplande evenementen.

Het beleid van de stichting

a. Beleid onderhoudswerkzaamheden

De Stichting bekijkt van jaar tot jaar welke onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw zullen worden opgepakt, hoeveel geld daar voor nodig is, en op welke wijze we dat geld gaan verwerven.

Zo is in de tweede helft van 2011 de 30 jaar oude cv-ketel vervangen. Het geld hiervoor is grotendeels opgebracht door de donaties van de Vrienden van het Kerkje (€ 3000) en de opbrengsten van de tentoonstellingen die in het kerkje plaatsvonden.

In 2012 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: renovatie toiletruimte, isolatie plafond zolder, aanbrengen vlizotrap naar de zolder. Woningcorporatie Woningbeheer Born-Grevenbicht heeft 50% van de kosten van de renovatie van het toilet gefinancierd.

In 2013 zijn de houten kerkbanken vervangen door 120 stoelen. Deze stoelen zijn geheel gefinancierd via het 'Stoelenadoptieplan'. Een ieder die dat wilde kon één of meer stoelen adopteren, voor een prijs van 57 euro per stuk. Dit bedrag omvatte de kostprijs incl. btw en een plaatje op de rugleuning, met de tekst 'Geschonken door...' of 'Ter herinnering aan...'. Het Stoelenadoptieplan was een groot succes. Voor het bestuur een bewijs dat de Stichting kan rekenen op een enthousiaste achterban, die hart voor het kerkje heeft.

In 2013 is verder de voortuin van het kerkje weer in de oude staat teruggebracht. De zes bomen (bol-acacia's) zijn gerooid, en vervangen door vier lindebomen. Langs de zuidmuur zijn hortensia's gepland. Het project is, in samenwerking met het IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg) uitgevoerd door vrijwilligers en gesubsidieerd door de gemeente Sittard-Geleen.

In 2014 is begonnen met de uitvoering van het project ‘Herinrichting en restauratie’. De Stichting ontving hiervoor subsidie van de provincie Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en de Maatschappij van Welstand. Ook de BRIM-subsidie van de rijksoverheid is in het project gestoken.

Werkzaamheden in het kader van de restauratie:
- Het vochtprobleem in de buitenmuren is aangepakt. In de kerkzaal is de stuc-laag tot aan de vensterbanken verwijderd. Deze laag komt niet meer terug, zodat de muren kunnen ademen. De oude houten kerkbanken zijn geheel gerecycled en verwerkt tot lambrisering, die tegen de muren van de kerkzaal en de garderobe is geplaatst. Rondom het kerkgebouw zijn de in beton gegoten maaskeien verwijderd. Er is een gleuf langs de muren gegraven tot onder aan de voet van het kerkje. Vanaf de voet tot aan het maaiveld is een speciaal noppenfolie aangebracht. De gleuf is vervolgens opgevuld met zand en grind. Met deze voorziening kunnen de buitenmuren blijven ademen en vindt het vocht een uitweg zonder omhoog in de massieve muren te kruipen.
- Het tegelpad aan weerszijden van het kerkgebouw is opnieuw gelegd, tevens is een gedeelte extra betegeld voor het stallen van fietsen. Ook het tegelpad van het hek naar de ingang van de kerk is opnieuw gelegd.
- De muren in de hal, de kerkzaal en de keuken zijn opnieuw geschilderd, de houten vensterbanken zijn opnieuw gevernist. De lambrisering is geschuurd en gevernist.
- De verwarming in de kerkzaal, die eerst via vloerroosters plaatsvond, is verwerkt in de lambrisering. De warmtetoevoer vindt nu plaats via roosters aan de bovenkant van de lambrisering.
- De stenen vloer in de kerkzaal is schoongemaakt en opgeknapt.


Werkzaamheden in het kader van de herinrichting:
• De voormalige keuken is veranderd in een garderobe, waar plaats is voor 100 jassen.
• De voormalige consistorie is veranderd in een keuken. Er is een keukenblok geplaatst, met vaatwasser, koelkast, veel kastruimte, en een verrijdbaar buffet.
• De bruine schrotenplafonds in hal, toilet, garderobe en keuken zijn vervangen door lichte plafonds en voorzien van nieuwe verlichtingsarmaturen.
• In de hal is een nieuwe inloopmat gelegd, en in de kerkzaal een nieuw karpet.
• Er is een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst, met twee draadloze microfoons. Er hangen twee nieuwe geluidsboxen.
• De verlichting is aangepast aan de podiumfunctie van het kerkje. Het podiumgedeelte kan extra verlicht worden met felle lampen. Er komt nog een regelpaneel om de verlichting in de kerkzaal centraal te bedienen.
• Ook buiten is de verlichting aangepast. Er staan lampen langs het toegangspad, en het kerkje kan in floodlight gezet worden. Aan het hek is een nieuwe buitenvitrine geplaatst voor posters, fotomateriaal etc. Deze vitrine is verlicht.
• De ruimte boven de keuken is opgeknapt en ingericht als kleedruimte voor artiesten.


Werkzaamheden in het kader van de BRIM-subsidie:
• Het lekkende dakraam boven het orgel is gerepareerd.
• Er is bij de klokkentoren een ladder aangebracht (noodzakelijk voor inspecties).
• De houten buitendeuren zijn opnieuw geverfd.
• Op het dak zijn ladderhaken aangebracht (noodzakelijk voor inspecties).

In 2015 is het project ‘Herinrichting en restauratie’ verder uitgevoerd. Zie hiervoor onder de tab Verslag van de activiteiten.

b. Beleid geldwerving

Via de Vrienden van het Kerkje kan de Stichting beschikken over een jaarlijkse bron van vaste inkomsten. Er zijn inmiddels 87 Vrienden van het Kerkje geworven, die in 2015 een bedrag van € 3690 doneerden. Het beleid voor 2016 is om dit bedrag te verhogen met € 1000, door werving van nieuwe Vrienden.

Omdat het kerkgebouw pas sinds juli 2011 is opengesteld voor allerhande sociaal-culturele activiteiten, is het kerkje nog niet bekend in de regio. Er kan dus nog weinig inkomsten worden gehaald uit verhuur van de kerkruimte. Om dit probleem op te lossen, heeft de Stichting er voor gekozen om voorlopig zelf activiteiten te organiseren om het kerkje publicitair op de kaart te zetten. Het doel hiervan is om onze faciliteiten voor kunstbeoefenaars, gezelschappen, verenigingen e.d. te tonen en bekendheid te geven, in de hoop dat zij daarna zelf bij ons zullen aankloppen om het kerkgebouw te gebruiken als podium, expositieruimte, vergaderruimte etc. Uiteraard tegen betaling van een vergoeding.

c. Werkzaamheden van de Stichting

De vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting steken veel tijd in de organisatie van sociaal-culturele activiteiten in het kerkje. De bedoeling hiervan is om het kerkje in de regio op de kaart te zetten.

De Stichting onderscheidt vier clusters van activiteiten:

1. Beeldende kunst en vormgeving (tentoonstellingen en presentaties)

2. Podiumkunsten (concerten, toneel, dans en zang)

3. Schatten uit kerken en religie (tentoonstellingen met een religieus thema)

4. Historische en natuurlijke omgeving (tentoonstellingen op het gebied van (streek)historie en de natuur).

Voor elk cluster wordt samenwerking gezocht met deskundige organisaties en personen. Zo vinden de kunstexposities plaats in samenwerking met een Galerie, en worden de historische tentoonstellingen georganiseerd met de plaatselijke heemkundevereniging.